AUDYTY I KONKURSY

Quality Institute sp. z o.o. sp. k. organizuje własne konkursy jakości dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Największe z nich to konkursy "Firma na Medal", "Europejski Lider Jakości" oraz "Przyjazny Urząd". Konkursy służą promocji wyróżnianych w nich przedsiębiorstw i budowaniu ich marki na rynku.

Serdecznie zapraszamy do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Laur Eksperta" (2024), promującego najlepsze polskie firmy i ich produkty. Nasz Konkurs to jeden z najważniejszych ogólnopolskich konkursów i programów doradztwa konsumenckiego, którego celem jest wyróżnianie najlepszych produktów, marek i usług dostępnych na polskim rynku. W Konkursie można zdobyć prestiżowy znak jakości "Laur Eksperta", przyznawany przez Kapitułę złożoną z ekspertów - specjalistów w zakresie zarządzania, marketingu, promocji, ekonomii, towaroznawstwa.

Regulamin konkursu, określający m.in. warunki finansowe udziału i wysokość opłaty certyfikacyjnej - w formacie PDF dostępny jest do pobrania TUTAJ - POBIERZ

Strona konkursu i zgłoszenie udziału - KLIKNIJ


Konkurs "Europejski Lider Jakości" przeprowadzamy w Polsce, ale adresujemy go równolegle do przedsiębiorców z 7 krajów Europy: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Polski. Nabór wniosków i promocja Konkursu prowadzona jest w tym samym czasie w odniesieniu do firm z tych krajów. Strona konkursu przygotowana została w różnych językach, a produkty / usługi, które mogą być zgłaszane do Konkursu, powinny być oferowane na jednym z rynków wskazanych powyżej krajów lub też jednocześnie na kilku rynkach europejskich. Europejski charakter konkursu przejawia się ponadto w doświadczeniu międzynarodowym części ekspertów, którzy dokonują oceny aplikacji konkursowych. Ideą naszego Konkursu jest wskazywanie konsumentom najbardziej wartościowych, interesujących, godnych polecenia produktów i usług dostępnych na rynku.


Strona konkursu "Europejski Lider Jakości": https://europejski-lider.eu/

Regulamin Konkursu "Europejski Lider Jakości", w tym warunki finansowe udziału i wysokość opłaty certyfikacyjnej:


-pobierz w PDF (wersja polska)
-
pobierz w PDF (wersja angielska)


Ulotka konkursowa (PDF) - kliknij i pobierz!W Konkursie "Firma na Medal" corocznie wyróżniamy przedsiębiorstwa, które w swoich działaniach rynkowych kierują  się postawą „wszystko dla klienta” oraz takimi wartościami jak uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność społeczna. Nagradzamy firmy, dla których satysfakcja klienta i wysoki poziom jego zadowolenia z oferowanych produktów czy usług to cel działalności biznesowej. Tytuł „Firma na Medal”, potwierdzony przyznaniem eleganckiego Certyfikatu, to forma informacji gospodarczej, która pomaga klientom w wyborze sprawdzonych polskich firm: producentów, usługodawców, sprzedawców itp. Nagradzamy najlepsze polskie firmy wszystkich branż.


Strona konkursu "Firma na Medal": https://firmanamedal.pl

Regulamin Konkursu "Firma na Medal", w tym warunki finansowe udziału i wysokość opłaty certyfikacyjnej: https://firmanamedal.pl/strona-23

Regulamin w formacie PDF jest do pobrania
tutaj.


W Konkursie "Przyjazny Urząd" nagradzamy i promujemy jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby celne itp.), które cechują się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem, nowoczesnym podejście do zarządzania, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej.


Strona konkursu "Przyjazny Urzad": https://przyjazny-urzad.org/

Regulamin Konkursu, w tym warunki finansowe udziału i wysokość opłaty certyfikacyjnej: https://przyjazny-urzad.org/strona-57


Spółka organizuje również Konkurs "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia". Konkurs promuje najlepsze polskie podmioty, instytucje i firmy działające w sektorze ochrony zdrowia oraz branżach pokrewnych (np. farmaceutycznej czy SPA). Godło "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" otrzymują m.in. szpitale, przychodnie, sanatoria, gabinety lekarskie, gabinety SPA, firmy farmaceutyczne, które cechują się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania i troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami. Certyfikaty przyznaje Kapituła złożona z naukowców i praktyków zarządzania. Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj.


Ponadto Quality Institute oferuje usługi audytorskie polegające na dokonywaniu niezależnej oceny organizacji, systemów, procesów, projektów i produktów pod kątem zgodności z określonym punktem odniesienia – przepisami prawa, standardami profesjonalnymi i jakościowymi lub przepisami i normami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury). Przeprowadzenie audytu stanowi w organizacji element działań projakościowych – pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony przedmiotu badania, określić potrzeby organizacji, wskazać pożądane kierunki zmian i obszary niezbędnych działań naprawczych. Celem audytu jest wskazanie „momentów krytycznych” w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wypracowanie rekomendacji, które - wcielone w życie – winny przełożyć się na wzrost wydajności i jakości w dziedzinie objętej oceną.


Oferta Instytutu obejmuje audyty o charakterze dedykowanym oraz audyty certyfikacyjne, prowadzone w ramach programów realizowanych przez Instytut. Audyty dedykowane przeprowadzane są na indywidualne zlecenie firmy, w zakresie i w sposób ściśle dostosowany do jej potrzeb. Oferta Instytutu obejmuje następujące audyty dedykowane: Audyt komunikacyjny, Audyt HR, Audyt etyczny, Audyt CSR, Audyt innowacyjności.

Quality Institute
Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice


Numer KRS: 0000516239
Sad Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 24361547200000
NIP: 6342829503
Adres korespondencyjny
dla kontrahentów zagranicznych (biuro wirtualne):
House A, Edisonstraße 63
12459 Berlin
Niemcy

tel: 32 704 60 63
tel. kom. 517 765 212
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl