BADANIA RYNKU

Badania rynkowe stanowią kluczowy czynnik sukcesu w procesie zarządzania, pozwalają bowiem dostarczyć informacje, których posiadanie wpływa na ograniczenie warunków niepewności, w jakich działa organizacja. Pozwala to minimalizować ryzyko podjęcia przez osoby zarządzające błędnej decyzji.

Badania rynkowe obejmują czynności analityczne i interpretacyjne polegające na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach zachodzących na rynku (rynkach), ich determinantach, uwarunkowaniach, stanie aktualnym i tendencjach przyszłych. Celem badań rynku jest zdobycie aktualnej, użytecznej w praktyce zarządzania informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych (popyt, podaż, cena), zachowaniach i preferencjach konsumentów oraz strategiach i  działaniach konkurencji.


Badania rynku dotyczą zazwyczaj trzech podstawowych obszarów:

-warunków działania organizacji
-instrumentów oddziaływania organizacji na otoczenie
-rezultatów działania organizacji w wymiarze rynkowym (marketingowym).


Instytut oferuje kompleksowe usługi projektowania i prowadzenia badań rynkowych we wszystkich wskazanych powyżej obszarach. Badania realizowane są z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych przez ekspertów o bogatym doświadczeniu w zakresie realizacji badań społecznych.


Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy m.in.:

-badania eksploracyjne, opisujące zachowania, potrzeby, wartości, style życia, wzorce konsumpcji;
-badania testowe, w tym testy produktów
-badania marki, służące określeniu siły, form i kontekstów postrzegania oraz wizerunku marki
-badania segmentacyjne, służące identyfikowaniu użytkowników produktu/usługi i segmentowaniu rynku
-badania skuteczności i efektywności reklamy
-badania satysfakcji klientów
-badania satysfakcji pracowników
-badania kanałów dystrybucji.


W ramach realizowanych projektów badawczych stosujemy szerokie spektrum metod i technik analitycznych, w tym m.in.:
-grupowe wywiady zogniskowane,
-wywiady ankietowe (telefoniczne, audytoryjne, bezpośrednie)
-pomiar uczestnictwa w wydarzeniach firmowych,
-badania internetowe,
-monitoring mediów wraz z analizą ich zawartości,
-badania czytelnictwa,
-wywiady w grupie kluczowych informatorów (liderów opinii, ekspertów, autorytetów),
-metodę DAGMAR,
-metodę tajemniczego klienta,
-eksperyment psychologiczny.

Oferta Instytutu obejmuje także doradztwo i pośrednictwo w organizacji badań produktów, w tym produktów spożywczych. Organizujemy m.in. badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i sensoryczne żywności (pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, wyrobów gotowych, surowców, półproduktów) i kosmetyków, zapewniając dostęp do profesjonalnych, certyfikowanych laboratoriów instytucji publicznych (m.in. stacje sanitarno-epidemiologiczne, ośrodki naukowe) oraz prywatnych firm badawczych i certyfikacyjnych. Pomagamy w selekcji najlepszej metody badawczej, dostosowując ją do oczekiwań i celów klienta, a następnie w wyborze jednostki badawczej, która może przeprowadzić analizę, zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi i etycznymi.

Quality Institute
Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice


Numer KRS: 0000516239
Sad Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 24361547200000
NIP: 6342829503
Adres korespondencyjny
dla kontrahentów zagranicznych (biuro wirtualne):
House A, Edisonstraße 63
12459 Berlin
Niemcy

tel: 32 704 60 63
tel. kom. 517 765 212
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl