EDUKACJA

Działalność edukacyjna Instytutu obejmuje szkolenia, kursy i konferencje naukowo-szkoleniowe adresowane do różnych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk gospodarczych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerów i wykładowców specjalizujących się w tematyce menadżerskiej, prawnej, psychologicznej i komunikacyjnej. Zapewniamy naszym klientom dostęp do aplikacyjnej wiedzy o wysokim stopniu użyteczności w praktyce zarzadzania, wychodząc z założenia, że wiedza taka stanowi podstawę tworzenia i rozwijania kapitału intelektualnego współczesnych firm i ważne źródło ich przewagi konkurencyjnej.

Szkolenia Instytutu gwarantują:

-Kadrę reprezentującą najwyższe kwalifikacje, tak merytoryczne, jak i społeczne (dydaktyczne), rekrutującą się spośród pracowników naukowych szkół wyższych,
-Bogaty program merytoryczny oparty na wieloletnich doświadczeniach szkoleniowych
-Szerokie instrumentarium narzędzi dydaktycznych opartych na metodach aktywizujących
-Atrakcyjne formy zajęć oparte na autorskich rozwiązaniach wykorzystujących innowacje dydaktyczne
-Zindywidualizowane podejście do adresatów szkoleń
-Certyfikację udziału – uzyskane kwalifikacje dokumentujemy wydaniem stosownego świadectwa i dyplomu
-Elastyczność w zakresie organizacji szkoleń w odniesieniu do terminów, czasu trwania kursu, standardu organizacyjnego.

Quality Institute
Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice


Numer KRS: 0000516239
Sad Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 24361547200000
NIP: 6342829503
Adres korespondencyjny
dla kontrahentów zagranicznych (biuro wirtualne):
House A, Edisonstraße 63
12459 Berlin
Niemcy

tel: 32 704 60 63
tel. kom. 517 765 212
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl