KONSULTING

W ramach oferty konsultingowej Instytut świadczy usługi mające na celu wspieranie rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstw oraz instytucji (w tym instytucji publicznych) poprzez doradztwo i pomoc ekspercką. Zapewniamy wsparcie w szerokim spektrum rozwiązań związanych z teorią i praktyką zarządzania. Naszą ofertę kierujemy do małych, średnich i dużych firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji sektora publicznego (w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych, szkół wyższych, jednostek administracji publicznej). Doradzamy organizacjom o zróżnicowanym profilu działalności, a stosowane przez nas metody działania i zakres oferty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Instytut oferuje usługi doradcze w większości obszarów tematycznych związanych z funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw, takich jak:

-komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (marketing, public relations)
-zarządzanie marką
-zarządzanie wartością
-zarządzanie kapitałem ludzkim
-zarządzanie wiedzą
-zarządzanie logistyką
 
Specjalizujemy się w zakresie zarządzania informacją i komunikacją, zarządzania kapitałem intelektualnym oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

Kadrę ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych Instytutu stanowią doświadczeni menadżerowie oraz teoretycy zarządzania – naukowcy z udokumentowanym dorobkiem z zakresu zarządzania, marketingu, public relations, prawa i ekonomii. Instytut współpracuje m.in. z ekspertami z Akademii Humanitas, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Quality Institute
Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice


Numer KRS: 0000516239
Sad Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 24361547200000
NIP: 6342829503
Adres korespondencyjny
dla kontrahentów zagranicznych (biuro wirtualne):
House A, Edisonstraße 63
12459 Berlin
Niemcy

tel: 32 704 60 63
tel. kom. 517 765 212
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl