NASZA MISJA

Misją Quality Institute sp. z.o.o. sp. k. jest świadczenie usług doradczo-konsultingowych dla przedsiębiorstw, organizacji wspierania biznesu, instytucji publicznych, podmiotów branży ochrony zdrowia, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji i osób funkcjonujących na rynku pracy. Świadcząc usług profesjonalnie i na najwyższym poziomie, dbamy o to, by nasze wsparcie przynosiło partnerom realne, wymierne i długofalowe korzyści.

Budujemy relacje pomiędzy światem nauki, biznesu, ochrony zdrowia i sektorem publicznym, wychodząc z założenia, że ekspercka wiedza i kapitał intelektualny wypracowany na uczelniach winien być transferowany do praktyki społecznej, a doświadczenie praktyki winno wpływać na jakość, kierunki i modele kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. Stoimy na stanowisku, że wiedza, wysoka jakość, zaufanie i reputacja to najważniejsze niematerialne zasoby współczesnych organizacji. Pomnażanie tych zasobów jest celem naszej działalności, a wartości z nimi związane stanowią punkt odniesienia we wszystkich podejmowanych przez nas inicjatywach i projektach.

Quality Institute sp. z o.o. sp. k. aktywnie współtworzy polskie i międzynarodowe życie gospodarcze i społeczne, działając na rzecz budowania gospodarki opartej na wiedzy i kreowania społeczeństwa uczącego się. W ramach relacji wewnętrznych dążymy do tworzenia wspólnoty ludzi kreatywnych, twórczych, aktywnych w działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej i społecznej, szanujących ogólnohumanistyczne wartości i służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu. W relacjach zewnętrznych staramy się łączyć działalność biznesową z aktywnością w obszarze CSR  - budujemy kapitał społeczny w sieciach kooperacyjnych, których jesteśmy częścią, wspieramy wartościowe inicjatywy gospodarcze, społeczne, kulturowe, edukacyjne i naukowe, jak również kształtujemy postawy projakościowe i innowacyjne.

W związku z rosnącymi potrzebami edukacyjnymi, innowacyjnymi, badawczo-rozwojowymi w dynamicznie zmieniającym się globalnym społeczeństwie opartym na wiedzy, Instytut dąży do zagwarantowania bogatej, wartościowej zdywersyfikowanej oferty we wszystkich dziedzinach będących przedmiotem jego aktywności.
 

Quality Institute
Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice


Numer KRS: 0000516239
Sad Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 24361547200000
NIP: 6342829503
Adres korespondencyjny
dla kontrahentów zagranicznych (biuro wirtualne):
House A, Edisonstraße 63
12459 Berlin
Niemcy

tel: 32 704 60 63
tel. kom. 517 765 212
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl