O NAS

Quality Institute sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości) jest spółką audytorsko-doradczą specjalizującą się w działalności konsultingowej na rzecz instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i prywatnych przedsiębiorstw. Firma prowadzi działania na rynku międzynarodowym, współpracując z przedstawicielami świata nauki oraz praktykami zarządzania i oferując swoim klientom usługi najwyższej klasy specjalistów zajmujących się problematyką menadżerską w biznesie, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Specjalizujemy się w zagadnieniach zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania wartością, zapewniając - w ramach naszej oferty konsultingowej - dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów z Polski i zagranicy. Zajmujemy się ponadto usługami z zakresu komunikacji społecznej, marketingu i public relations, jak również usługami szkoleniowymi i naukowo-badawczymi (badania opinii publicznej, badania rynków, badania struktury organizacyjnej etc.).

Quality Institute
Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice


Numer KRS: 0000516239
Sad Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 24361547200000
NIP: 6342829503
Adres korespondencyjny
dla kontrahentów zagranicznych (biuro wirtualne):
House A, Edisonstraße 63
12459 Berlin
Niemcy

tel: 32 704 60 63
tel. kom. 517 765 212
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl