O nas O nas

Quality Institute sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości) jest spółką audytorsko-doradczą specjalizującą się w certyfikacjach i działalności konsultingowej na rzecz instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i prywatnych przedsiębiorstw. Firma prowadzi działania na rynku międzynarodowym, współpracując z przedstawicielami świata nauki oraz praktykami zarządzania i oferując swoim klientom usługi najwyższej klasy specjalistów zajmujących się problematyką menadżerską w biznesie, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia.

Edukacja Edukacja

Oferta edukacyjna Instytutu obejmuje szkolenia, kursy i konferencje naukowo-szkoleniowe adresowane do różnych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk gospodarczych. Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą trenerów i wykładowców specjalizujących się w tematyce menadżerskiej, prawnej, psychologicznej i komunikacyjnej. Zapewniamy naszym klientom dostęp do aplikacyjnej wiedzy o wysokim stopniu użyteczności w praktyce zarzadzania, wychodząc z założenia, że wiedza taka stanowi podstawę tworzenia i rozwijania kapitału intelektualnego współczesnych firm.

Konsulting Konsulting

Specjalizujemy się w zagadnieniach zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania wartością, zapewniając - w ramach naszej oferty konsultingowej - dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów z Polski i zagranicy. Zajmujemy się ponadto usługami z zakresu komunikacji społecznej, marketingu i public relations, jak również usługami szkoleniowymi i naukowo-badawczymi (badania opinii publicznej, badania rynków, badania struktury organizacyjnej, badania satysfakcji, analiza przekazów medialnych etc.).

Badania rynku Badania rynku

Badania rynkowe stanowią kluczowy czynnik sukcesu w procesie zarządzania, pozwalają bowiem dostarczyć informacje, których posiadanie wpływa na ograniczenie warunków niepewności, w jakich działa organizacja. Pozwala to minimalizować ryzyko podjęcia przez osoby zarządzające błędnej decyzji. Badania rynkowe obejmują czynności analityczne i interpretacyjne polegające na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach zachodzących na rynku.

Marketing i PR Marketing i PR

Oferta Instytutu obejmuje wszystkie obszary PR i komunikacji marketingowej, w tym m.in.: projektowanie i wdrażanie strategii komunikacyjnej, projektowanie i wdrażanie planu marketingowego, ze szczególnym uwzględnieniem planu w zakresie marketingu relacyjnego, identyfikację potrzeb marketingowych, deficytów i luk komunikacyjnych w relacjach wewnątrzorganizacyjnych oraz w stosunkach organizacji z otoczeniem społecznym.

Audyty i Konkursy Audyty i Konkursy

Quality Institute sp. z o.o. sp. k. organizuje własne konkursy jakości dla firm i instytucji publicznych. Największe z nich to konkursy "Firma na Medal", "Europejski Lider Jakości", "Laur Eksperta" oraz "Przyjazny Urząd". Ponadto Quality Institute oferuje usługi audytorskie polegające na dokonywaniu niezależnej oceny organizacji, systemów, procesów i projektów. Zapraszamy do współpracy i udziału w naszych konkursach jakości!

Telefon
Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 32 704 60 63
tel. kom. +48 517 765 212
Napisz do nas

O nas

QUALITY INSTITUTE

Quality Institute sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości) jest spółką audytorsko-doradczą specjalizującą się w działalności konsultingowej na rzecz instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i prywatnych przedsiębiorstw. Firma prowadzi działania na rynku międzynarodowym, współpracując z przedstawicielami świata nauki oraz praktykami zarządzania i oferując swoim klientom usługi najwyższej klasy specjalistów zajmujących się problematyką menadżerską w biznesie, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Specjalizujemy się w zagadnieniach zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania wartością, zapewniając - w ramach naszej oferty konsultingowej - dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów z Polski i zagranicy. Zajmujemy się ponadto usługami z zakresu komunikacji społecznej, marketingu i public relations, jak również usługami szkoleniowymi i naukowo-badawczymi (badania opinii publicznej, badania rynków, badania struktury organizacyjnej etc.).

Quality Institute
Quality Institute
Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice


Numer KRS: 0000516239
Sad Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 24361547200000
NIP: 6342829503
Adres korespondencyjny
dla kontrahentów zagranicznych (biuro wirtualne):
House A, Edisonstraße 63
12459 Berlin
Niemcy

tel: 32 704 60 63
tel. kom. 517 765 212
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl