Szkolenie: Marketing relacyjny

W lipcu 2015 roku oferta szkoleniowa Instytutu wzbogaciła się o nową propozycję dla biznesu i organizacji publicznych - szkolenie z zakresu marketingu partnerskiego. Szkolenie to jest poświęcone zagadnieniom projektowania i wdrażania strategii rynkowej koncentrującej się na utrzymaniu klienta i jego lojalności poprzez dostarczanie mu wartości w długim okresie i zapewnianiu długofalowej satysfakcji.

 

Jak pisze Ian H. Gordon między marketingiem partnerskim a marketingiem tradycyjnym istnieją zasadnicze różnice. Marketing tradycyjny skupia się na pakiecie produktu i usług, a jego cztery podstawowe elementy (4P) mają za zadanie utrzymać popyt na oczekiwanym poziomie i zapewnić wymianę towaru na pieniądz. W marketingu partnerskim natomiast zakłada się kreowanie trwałych relacji z wybraną grupą klientów w celu wspólnego tworzenia wartości istotnej dla każdej ze stron. Marketing partnerski składa się z ośmiu komponentów, odpowiadających poszczególnym elementom przedsiębiorstwa:

 

1) kultury organizacyjnej i systemu wartości,

2) kierownictwa,

3) strategii,

4) struktury organizacyjnej,

5) ludzi,

6) technologii informacyjnej,

7) wiedzy,

8) procesów.

 

Szkolenie odnosi się do wszystkich wskazanych powyżej komponentów marketingu relacyjnego. Jego celem jest przekazanie praktycznej, aplikacyjnej wiedzy na temat:

 

-roli marketingu relacyjnego w przedsiębiorstwie

-zasad budowania strategii marketingowej opartej na paradygmacie relacyjnym

-barier i ograniczeń związanych z wdrożeniem strategii marketingu relacyjnego w organizacji

-korzyści z wdrożenia strategii marketingu relacyjnego w organizacji

-instrumentów marketingu relacyjnego i ich praktycznego znaczenia

 

 

Treści kształcenia:

 

-Marketing relacji – pojęcie, tradycje, determinanty

-Relacyjność w koncepcjach marketingowych

-Czynniki kształtujące satysfakcję klientów

-Elementy systemu troski o klientów

-Jakość usług

-Obsługa klientów a jakość usług

-Zarządzanie wartością klienta

-Komunikacja z klientem

-Strategia marketingowa oparta na założeniach marketingu relacyjnego

-Lojalność klienta i sposoby jej budowania

-Długotrwałe związki z klientem

-Rola klienta w zarządzaniu strategicznym

-Rynek nabywców

 

Metody dydaktyczne:

 

-Wykład z prezentacją multimedialną

-Dyskusja

-Studia przypadków

-Burza mózgów

-Praca z dokumentami

 

 

 

Kontakt dla zainteresowanych:

 

tel. /32/ 704 60 63 (w godz. 9.00-15.00)

tel. kom. 517 765 212

tel. kom. 505 159 098

 

biuro@instytut-zarzadzania.pl

 


 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.