Wsparcie dla projektu badawczego w Irlandii

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k. został partnerem i donatorem projektu badawczego poświęconego modelom zarządzania przedsiębiorstw medialnych działających na terenie Irlandii Północnej. Projekt realizowany będzie w ramach przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i pozwoli zdiagnozować m.in. strategie zarządzania stosowane przez podmioty północnoirlandzkiego sektora medialnego, takie jak wydawnictwa prasowe, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne i portale internetowe.

 

Celem projektu badawczego pn. „System medialny Irlandii Północnej” będzie dokonanie analizy systemu mediów masowych w Irlandii Północnej, scharakteryzowanie struktury rynku prasy, radia, telewizji i internetu w Ulsterze oraz wskazanie najważniejszych tendencji rozwojowych tegoż rynku. Założeniem pracy jest ponadto zidentyfikowanie oraz przeanalizowanie najważniejszych czynników wpływających na kształt systemu medialnego Irlandii Północnej, określających jego odrębność względem pokrewnych systemów medialnych: brytyjskiego i irlandzkiego. W ramach projektu podjęta zostanie próba wskazania charakterystycznych dla Irlandii Północnej zjawisk i procesów medialnych, które powodują, iż Ulster wykształcił specyficzny dla siebie system mediów masowych, rozwijający się wprawdzie pod wpływem systemu Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale posiadający wiele cech niewystępujących w obu „sąsiednich” systemach.

 

Przeprowadzona analiza pozwoli scharakteryzować współczesne oblicze systemu medialnego Irlandii Północnej, zidentyfikować oraz określić znaczenie jego poszczególnych czynników rozwojowych (zarówno historycznych, jak i teraźniejszych), omówić strukturę rynku prasy, radia i telewizji w Ulsterze poprzez wskazanie i opis najważniejszych podmiotów występujących na tym rynku, jak również sformułować prognozy dotyczące kierunków rozwoju północnoirlandzkich mediów w kontekście zjawisk i tendencji rynkowych zauważalnych w liberalnym modelu medialnym.

 

Projekt badawczy, realizowany w ramach przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uzyskał dofinansowanie oraz wparcie merytoryczne Instytutu. Instytut przyznał jego autorom grant naukowy, który pozwoli m.in. pokryć część kosztów wyjazdów studialnych wykonawców projektu do Belfastu, Dublina i Londynu. W ramach partnerstwa w realizacji projektu Instytut zapewni również tłumaczenie części materiałów naukowych zebranych w toku pracy badawczej w Irlandii Północnej (artykułów naukowych, wywiadów badawczych) z języka angielskiego na polski.

 


» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.