Procedura certyfikacyjna

Ocena w programie „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” obejmuje 2 etapy:

 

Etap 1 - aplikacyjny - przeprowadzany jest na podobnej zasadzie, jak w przypadku wniosków o przyznanie środków europejskich czy oceny w rankingach (np. prasowych). Podmiot uczestniczący w Programie wypełnia i przedkłada do oceny WNIOSEK w formie ankiety certyfikacyjnej. W ankiecie jednostka biorąca udział w Programie prezentuje swoją działalność, atuty, osiągnięcia, stosowane strategie i metody zarządzania etc. Ankieta obejmuje pytania merytoryczne zarówno o charakterze otwartym, jak i zamkniętym. Wszystkie ankiety ocenia niezależnie od siebie 2 recenzentów. Każdy z recenzentów przyznaje ankiecie od 0 do 30 punktów rankingowych. Na tym etapie certyfikowana jednostka może więc uzyskać łącznie od 0 do 60 punktów rankingowych.

 

Etap 2 - weryfikacyjny - służy potwierdzeniu, uzupełnieniu lub weryfikacji informacji przedstawionych w ankiecie. Na tym etapie recenzent wewnętrzny Programu:

 

-pozyskuje dodatkowe informacje o certyfikowanej jednostce ze źródeł zewnętrznych, niezależnych od placówki uczestniczącej w Programie (np. dane Ministerstwa Zdrowia, NFZ, GUS, dane organu założycielskiego itp.),

 

-może potwierdzać/weryfikować informacje przekazane w ankiecie podczas wizyty studialnej (audytorskiej) w ocenianej placówce,

 

-może uzyskiwać informacje dodatkowe w toku badań społecznych (np. z wykorzystaniem metody wywiadu, sondażu lub „tajemniczego klienta”).

 

W ramach etapu 2 recenzent wewnętrzny przyznaje ocenianej jednostce dodatkowo, od 0 do 50 punktów rankingowych.

 

Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” przyznaje się podmiotom, które:

 

-w ramach etapu 1 otrzymają co najmniej 40 punktów rankingowych.

-w ramach etapu 2 otrzymają co najmniej 35 punktów rankingowych.

 

Certyfikowane placówki, które uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych w danej edycji Programu, otrzymują wyróżnienia specjalne (nadzwyczajne) w formie statuetek pn. „Grand Quality”, potwierdzające dodatkowo wysoki wynik na liście rankingowej.

 

Ponadto w każdej edycji Programu Instytut przyznaje wyróżnienia specjalne dla menadżerów (osób zarządzających) placówkami medycznymi pn. „Laur Nowoczesności”, które wprowadziły najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością oraz wyróżniają się na tle innych certyfikowanych jednostek nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych.

 

Szczegółowy opis procedury dostępny jest w Regulaminie Programu - kliknij!

 

 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.