Co wyróżnia nasz certyfikat?

Ogólnopolski Program Certyfikacji „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” jest inicjatywą środowisk naukowych. Program posiada wiele oryginalnych, niespotykanych w innych projektach certyfikacyjnych cech:

 

 

-Program posiada charakter certyfikacji środowiskowej. Ocena podmiotów występujących o nadanie certyfikatu dokonywana jest przez uznane autorytety ze środowisk nauk medycznych i nauk o zarządzaniu, co nadaje Programowi elitarny i prestiżowy charakter.

 

 

-Certyfikacja dokonywana jest w oparciu o metodologię oceny wykorzystującą przede wszystkim metody jakościowe, a nie ilościowe. Dzięki temu do każdej placówki biorącej udział w Programie eksperci podchodzą indywidualnie, uwzględniając jej specyfikę. Inaczej należy bowiem oceniać duży szpital kliniczny posiadający 1000 łóżek i niewielką, miejską lecznicę, świadczą usługi kierowane do wąskiego, lokalnego kręgu interesariuszy. Jakościowy i zindywidualizowany system oceny pozwala na takie rozróżnienie.

 

 

-Program łączy w sobie aspekt wizerunkowy i merytoryczny (jakościowy). Uzyskanie certyfikatu może bowiem pomóc w wykreowaniu nowoczesnej marki placówki (np. szpitala, przychodni, praktyki lekarskiej, firmy medycznej), ale przede wszystkim pozwala uzyskać informację ekspercką możliwą do wykorzystania w praktyce zarządzania placówką w celu podnoszenia efektywności tegoż zarządzania i ulepszenia wdrożonych procedur (np. w zakresie zarządzania jakością, zarządzania innowacjami, zarządzania zasobami ludzkimi). Eksperci oceniający placówkę w toku procesu certyfikacji formułują bowiem wnioski, rekomendacje i sugestie dotyczące modelu zarządzania stosowanego w placówce, jej strategii, oferty itp. Po zakończeniu certyfikacji wnioski te są udostępniane podmiotowi certyfikowanemu.

 

 

-Program jest dedykowany wyłącznie podmiotom branży medycznej. W przeciwieństwie do wielu innych projektów certyfikacyjnych, które kierowane są do szerokiej grupy adresatów (przedsiębiorców, instytucji publicznych) i niejako „przy okazji” obejmują również branże ochrony zdrowia.

 

 

-Postępowanie certyfikacyjne kończy i podsumowuje uroczysta Gala Finałowa organizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - najstarszej polskiej uczelni kształcącej na kierunkach medycznych (od 1364 roku). Gala stanowi okazję do promocji certyfikowanych placówek w skali ogólnopolskiej, prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia oraz spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy menadżerami sektora medycznego a przedstawicielami świata nauki, w tym ekspertami dokonującymi oceny w Programie.

 

 

-Niewysokie opłaty certyfikacyjne wnoszone wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku certyfikacji. Opłata certyfikacyjna jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w programach i konkursach akredytacyjnych oraz certyfikacyjnych, które kończą się nadaniem znaku jakości (np. ISO, akredytacja Ministra Zdrowia, DNV DIAS, IQNET, „Czysty Szpital” etc.). Niemal wszystkie polskie i międzynarodowe programy certyfikacji przewidują opłaty w wysokości od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Uczestnicy większości programów zobligowani są do wniesienia opłat wpisowych (weryfikacyjnych) przed rozpoczęciem procedury certyfikacji (jest to warunek udziału w postępowaniu). Co więcej, wiele programów certyfikacyjnych przewiduje kilka opłat – na różnych etapach procedury oceny.  W przypadku certyfikacji „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” przyjęliśmy inne, korzystniejsze dla uczestników Programu rozwiązanie – obowiązuje jednorazowa opłata certyfikacyjna, wnoszona wyłącznie przez placówki (jednostki), które uzyskają certyfikat (procedura oceny zakończy się dla nich wynikiem pozytywnym). Podmioty, które wezmą udział w Programie, a nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów uczestnictwa w projekcie (w takim przypadku koszty certyfikacji pokrywane są ze środków Organizatora, tj. funduszy na działalność statutową Instytutu).

 

 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.