Audyt CSR

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu określa nowe reguły prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem interesu społecznego. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, realizując swój cel (powiększanie wartości firmy, dostarczanie produktów i usług odpowiedniej jakości) i czyniąc to w długim horyzoncie czasowym (harmonijna trwałość), osiąga założone efekty przez należyte kształtowanie relacji z głównymi interesariuszami (akcjonariusze, pracownicy, menadżerowie, klienci, konsumenci, dostawcy, społeczność lokalna, środowisko naturalne itd.), w toku postępowania zgodnego z prawem i społecznie przyjętymi normami etycznymi (przez wszystkich interesariuszy).

 

Norma IS0 26000, odnosząca się między innymi do roli interesariuszy w działaniu przedsiębiorstwa, uznaje uwzględnienie ich oczekiwań za jedną z siedmiu podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności organizacji obok zasad: przestrzegania prawa, poszanowania dyrektyw, deklaracji, rezolucji, konwencji i porozumień międzynarodowych, odpowiedzialności, transparentności, przestrzegania fundamentalnych praw człowieka oraz poszanowania odmienności. Norma ta podkreśla rudymentarną rolę angażowania interesariuszy w działalność organizacji, traktując praktyki z tym związane jako jeden z dwóch najważniejszych elementów społecznej odpowiedzialności. Dla podkreślenia roli interesariuszy IS0 26000 uwzględnia ich w definicji społecznej odpowiedzialności rozumianej jako „odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i prowadzenie działań mających wpływ na społeczeństwo i środowisko, realizowanych poprzez transparentne i etyczne zachowanie, zgodne ze zrównoważonym rozwojem i dobrobytem społecznym, z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy, zgodnie z prawem i międzynarodowymi normami zachowań, które są stosowane w działaniach” .

 

Celem audytu CSR jest identyfikacja i ocena działań organizacji determinujących poziom jej społecznej odpowiedzialności oraz stopień zaangażowania interesariuszy w proces identyfikacji, definiowania i podejmowania działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem organizacji (zwłaszcza w wymiarze społecznym). Celem audytu jest wypracowanie metod skutecznego dostarczania interesariuszom wiarygodnych informacji dotyczących działalności organizacji i odpowiadania na ich oczekiwania.  Z jednej strony pozwala to podnieść jakość, adekwatność i skuteczność tej działalności, przyczynia się do sprawniejszej realizacji celów organizacji i jej progresu, daje szansę dzielenia się wiedzą, zwiększa kompetencje indywidualne kadry menadżerskiej i pracowników, a także całych organizacji – uczestników procesów współdziałania, z drugiej – zapewnia otoczeniu szeroki dostęp do zasobów organizacji, z korzyścią dla wszystkich uczestników relacji.

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.