Kariera

W związku z dynamicznym rozwojem i związanym z tym zapotrzebowaniem kadrowym, Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k. nawiąże współpracę z ekspertami reprezentującymi środowisko akademickie, wedle specyfikacji zamieszczonej poniżej:

 

 

1. Ekspert Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”

 

Propozycja zatrudnienia/stanowisko: recenzent zewnętrzny - członek Komisji Certyfikacyjnej Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” powołany do oceny aplikacji (wniosków) zgłoszonych w Programie.

 

Wymagania:

-posiadanie stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauki o zarządzaniu lub nauk medycznych

-specjalizacja naukowa w zakresie zarządzania publicznego lub zarządzania/organizacji w ochronie zdrowia lub zdrowia publicznego

-znajomość problematyki jakości w ochronie zdrowia

-znajomość zagadnień innowacyjności w ochronie zdrowia i branży medycznej

 

Dokumenty rekrutacyjne:

-formularz - wniosek o wpisanie na listę ekspertów - do pobrania tutaj

 

Forma zatrudnienia: cywilnoprawna

 

Wykonywane obowiązki: dokonanie oceny punktowej aplikacji (wniosków) w Programie „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” oraz sporządzenie syntetycznej recenzji ocenionych aplikacji, zgodnie z formularzem recenzji.

 

Okres obowiązywania umowy i realizacji zlecenia: wrzesień - listopad 2014 r.

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres biuro@instytut-zarzadzania.pl w terminie do 30 kwietnia 2014 roku.

 


Szczegółowe informacje - kliknij!

 

Formularz wniosku o wpisanie na listę ekspertów - kliknij!

 

 

 

2. Doradca zewnętrzny - zarządzanie jakością

 

Propozycja zatrudnienia/stanowisko: doradca zewnętrzny świadczący usługi konsultingowe w dziedzinie zarządzania jakością na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Wymagania:

-posiadanie stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauki o zarządzaniu

-specjalizacja naukowa w zakresie zarządzania jakością

-znajomość problematyki zarządzania jakością zgodnie ze standardami ISO 9000

-co najmniej 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego w dziedzinie zarządzania jakością

-co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym poza uczelnią (względnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej)

 

Dokumenty rekrutacyjne:

-list motywacyjny

-CV z opisem doświadczenia naukowego, zawodowego i praktycznego

-wykaz publikacji naukowych

 

Forma zatrudnienia: cywilnoprawna (zadaniowa)

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres biuro@instytut-zarzadzania.pl w terminie do 30 września 2014 roku. CV należy opatrzyć oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji. (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883)"

 

 

 

 

3. Doradca zewnętrzny - zarządzanie kapitałem intelektualnym

 

Propozycja zatrudnienia/stanowisko: doradca zewnętrzny świadczący usługi konsultingowe w dziedzinie zarządzania kapitałem intelektualnym na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Wymagania:

-posiadanie stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauki o zarządzaniu lub psychologii

-specjalizacja naukowa w zakresie zarządzania wiedzą lub zarządzania kapitałem intelektualnym lub zarządzania zasobami ludzkimi

-znajomość problematyki zarządzania wiedzą

-co najmniej 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego

-co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym poza uczelnią (względnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej)

 

Dokumenty rekrutacyjne:

-list motywacyjny

-CV z opisem doświadczenia naukowego, zawodowego i praktycznego

-wykaz publikacji naukowych

 

Forma zatrudnienia: cywilnoprawna (zadaniowa)

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres biuro@instytut-zarzadzania.pl w terminie do 30 września 2014 roku. CV należy opatrzyć oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji. (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883)"

 

 

» Kontakt

 

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości
sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

tel. kom. 505 159 098

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.