Misja Instytutu

Misją Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z.o.o. sp. k. jest świadczenie usług doradczo-konsultingowych dla przedsiębiorstw, organizacji wspierania biznesu, instytucji publicznych, podmiotów branży ochrony zdrowia, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji i osób funkcjonujących na rynku pracy. Świadcząc usług profesjonalnie i na najwyższym poziomie, dbamy o to, by nasze wsparcie przynosiło partnerom realne, wymierne i długofalowe korzyści.

 

 

Budujemy relacje pomiędzy światem nauki, biznesu, ochrony zdrowia i sektorem publicznym, wychodząc z założenia, że ekspercka wiedza i kapitał intelektualny wypracowany na uczelniach winien być transferowany do praktyki społecznej, a doświadczenie praktyki winno wpływać na jakość, kierunki i modele kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. Stoimy na stanowisku, że wiedza, wysoka jakość, zaufanie i reputacja to najważniejsze niematerialne zasoby współczesnych organizacji. Pomnażanie tych zasobów jest celem naszej działalności, a wartości z nimi związane stanowią punkt odniesienia we wszystkich podejmowanych przez nas inicjatywach i projektach.

 

 

Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k. aktywnie współtworzy polskie życie gospodarcze i społeczne, działając na rzecz budowania gospodarki opartej na wiedzy i kreowania społeczeństwa uczącego się. W ramach relacji wewnętrznych dążymy do tworzenia wspólnoty ludzi kreatywnych, twórczych, aktywnych w działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej i społecznej, szanujących ogólnohumanistyczne wartości i służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu. W relacjach zewnętrznych staramy się łączyć działalność biznesową z aktywnością w obszarze CSR  - budujemy kapitał społeczny w sieciach kooperacyjnych, których jesteśmy częścią, wspieramy wartościowe inicjatywy gospodarcze, społeczne, kulturowe, edukacyjne i naukowe, jak również kształtujemy postawy projakościowe i innowacyjne.

 

 

W związku z rosnącymi potrzebami edukacyjnymi, innowacyjnymi, badawczo-rozwojowymi w dynamicznie zmieniającym się globalnym społeczeństwie opartym na wiedzy, Instytut dąży do zagwarantowania bogatej, wartościowej zdywersyfikowanej oferty we wszystkich dziedzinach będących przedmiotem jego aktywności.

» Kontakt

 

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości
sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

tel. kom. 505 159 098

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.