PR w kryzysie

Rolą kryzysowego public relations jest przeprowadzenie organizacji przez sytuację trudną, mogącą zagrażać jej pozycji rynkowej, marce i wizerunkowi. Z sytuacją kryzysową mamy do czynienia wówczas, gdy zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpływa na organizację w taki sposób, iż zaczynają się i trwają w niej zmiany o negatywnych skutkach dla reputacji firmy. Kryzys stanowi istotne wyzwanie dla zarządzania komunikacją - wymaga przewidzenia potencjalnie niebezpiecznych sytuacji i przygotowania procedur reagowania na nie, a także ustalenia procedur obiegu informacji, tak w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

 

Celem szkolenia, adresowanego do marketerów, menadżerów komunikacji, rzeczników prasowych i specjalistów ds. PR, jest przekazanie praktycznej, aplikacyjnej wiedzy na temat:

 

-roli komunikacji w kryzysie

-warunków zapewniania skuteczności i efektywności komunikacji w sytuacji kryzysowej

-zasad projektowania strategii PR na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej

-narzędzi public relations mających zastosowanie w sytuacji kryzysowej

-zasad komunikacji w sytuacji kryzysowej, w tym zasad komunikacji z mediami

 

Treści kształcenia:


-Public Relations w ujęciu marketingowym i społecznym

-pojęcie kryzysu

-typologia sytuacji kryzysowych – co z tego wynika dla zarządzania komunikacją?

-skuteczna komunikacja w kryzysie i jej determinanty

-procedury obiegu informacji w sytuacji kryzysowej

-narzędzia kryzysowego PR i ich specyfika

-media relations w kryzysie

 

Metody dydaktyczne:


-Wykład z prezentacją multimedialną

-Praca z filmem

-Praca z kamerą

-Burza mózgów

-Dyskusja

-Analiza przypadków

 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.