Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą to całokształt podejmowanych w organizacji działań mających na celu identyfikację, zachowanie, upowszechnienie i wykorzystanie jawnej i ukrytej wiedzy „zdeponowanej” w zasobach ludzkich przedsiębiorstwa dla podniesienia sprawności i efektywności jego działań i osiągnięcia bieżących, operacyjnych i strategicznych celów. W czasach gospodarki opartej na wiedzy inwestowanie w kapitał ludzki przedsiębiorstwa i pomnażanie jego zasobów intelektualnych stanowi warunek przetrwania i rozwoju firm. W organizacjach konieczne jest wdrożenie procedur oraz zastosowanie środków zapewniających przeniesienie osobistego doświadczenia i wiedzy członka organizacji do „zasobu wiedzy” organizacji jako całości, jak również transferowanie owej wiedzy na zewnątrz, do otoczenia firmy.

 

Firmy borykają się dziś z problemem wykorzystania zdobytego dotychczas doświadczenia i wiedzy pracowników w szerszym zakresie. Muszą też nauczyć się uwzględniać w swoich modelach biznesowych działania ukierunkowane na inwestowanie w wiedzę i zarządzanie kapitałem intelektualnym oraz rozwój zasobów ludzkich.

 

Szkolenie adresowane jest do menadżerów, specjalistów ds. HR oraz wszystkich pracowników wiedzy. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat roli kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie i metod jego kreacji. Szkolenie odnosi się do wielu wymiarów zarządzania wiedzą, takich jak system motywacji, aspekty socjologiczne i społeczne ZW, inteligencja, kompetencje komunikacyjne etc. Szkolenie ma pomóc w zbudowaniu w organizacji nowoczesnego modelu zarządzania kapitałem intelektualnym, tj. modelu interaktywnego o wielokierunkowych oddziaływaniach między poszczególnymi jego elementami - tworzeniem, upowszechnianiem i stosowaniem wiedzy.

 

Treści kształcenia:

 

-Pojęcie i typologia wiedzy

-Informacja a wiedza

-Gospodarka oparta na wiedzy

-Początki zarządzania wiedzą

-Istota wiedzy

-Historia pojęcia kapitału intelektualnego
-Mierzenie sprawności przedsiębiorstwa
-Modele kapitału intelektualnego
-Kapitał ludzki i społeczny
-Kapitał organizacyjny
-Własność intelektualna i patenty
-Narzędzia zarządzania wiedzą

-Systemy zarządzania wiedzą

-Organizacja inteligentna

-Strategie zarządzania wiedzą indywidualną i organizacyjną – przegląd rozwiązań

 

Metody dydaktyczne:

 

-Wykład z prezentacją multimedialną

-Burza mózgów

-Dyskusja

-Analiza przypadków

-Praca z tekstem

 

 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.