Marketing non-profit

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom projektowania i wdrażania strategii marketingowej organizacji niedochodowej, która koncentruje się na budowaniu lojalności interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych poprzez dostarczanie im wartości w długim okresie i zapewnianiu długofalowej satysfakcji. Problematyka szkolenia odnosi się do działalności marketingowej instytucji publicznych, takich jak uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego czy podmioty sektora ochrony zdrowia.

 

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej, aplikacyjnej wiedzy na temat:

 

-koncepcji marketingu w organizacjach non-profit

-roli marketingu relacyjnego w organizacji publicznej

-zasad budowania strategii marketingowej organizacji niedochodowej, opartej na paradygmacie relacyjnym

-specyfiki rynku organizacji niedochodowej

-barier i ograniczeń związanych z wdrożeniem strategii marketingu relacyjnego w organizacji publicznej

-korzyści z wdrożenia strategii marketingu relacyjnego w organizacji publicznej

-instrumentów marketingu relacyjnego i ich praktycznego znaczenia

 

Treści kształcenia:

 

-Marketing relacji – pojęcie, tradycje, determinanty

-Relacyjność w koncepcjach marketingowych

Marketing organizacji publicznej i jego specyfika

Zarządzanie marketingowe organizacją publiczną

Czynniki kształtujące satysfakcję interesariuszy organizacji non-profit

Jakość usług  publicznych i jej determinanty

Zarządzanie wartością klienta w organizacji publicznej

Komunikacja z rynkiem w organizacji non-profit

Strategia marketingowa organizacji non-profit oparta na założeniach marketingu relacyjnego

 

Metody dydaktyczne:


-Wykład z prezentacją multimedialną

-Dyskusja

-Studia przypadków

-Burza mózgów

-Praca z dokumentami

 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.