Dla branży medycznej

 

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości zaprasza do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej pn. „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Program jest inicjatywą środowisk akademickich związanych z naukami medycznymi i naukami o zarządzaniu. Inicjatywa adresowana jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych jednostek działających na rynku medycznym, które wyróżniają się wysoką jakością świadczonych usług, nowoczesnym podejściem do zarządzania, dynamicznym rozwojem oraz troską o zapewnienie najwyższych standardów w relacjach ze swoimi interesariuszami (pacjentami, klientami, kontrahentami etc.).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 października 2014 roku.

 

Strona internetowa Programu - kliknij!


 

O certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” można się ubiegać w jednej z 9 kategorii:

 

1. Szpital,

 

2. Przychodnia/ośrodek zdrowia lub inny podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

 

3. Praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty,

 

4. Sanatorium uzdrowiskowe,

 

5. Firma farmaceutyczna/producent wyrobów medycznych,

 

6. Dystrybutor wyrobów medycznych,

 

7. Apteka,

 

8. Transport sanitarny i ratownictwo medyczne,

 

9. Laboratorium medyczne.

 

 

Założenia Programu

 

W ramach Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” Komisja Ekspercka złożona z naukowców reprezentujących środowisko medyczne oraz nauki o zarządzaniu dokonuje oceny uczestników Programu i przyznaje podmiotom, które spełniają określone regulaminem kryteria, certyfikaty „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Postępowanie certyfikacyjne ma charakter akredytacji środowiskowej – uczestnicy Programu oceniani są przez niezależne gremium ekspertów posiadających autorytet, dorobek teoretyczny i doświadczenie praktyczne w obszarze ochrony zdrowia. Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii komisji placówka poddająca się ocenie spełnia wysokie standardy w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania relacjami z klientami/pacjentami, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością).

 

Przyznany certyfikat i znak jakości jest:

 

-sygnałem dla otoczenia (pacjentów, kontrahentów, inwestorów, klientów) potwierdzającym wdrożenie profesjonalnego modelu zarządzania placówką, który przekłada się na jakość realizowanych procesów i procedur,

 

-elementem nowoczesnej marki placówki, czynnikiem kształtującym jej pozytywny wizerunek,

 

-atutem możliwym do wykorzystania w aplikacjach o środki europejskie, konkursach grantowych i innych postępowaniach, w których należy wykazać posiadanie certyfikatów jakości.

 

W ramach Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” Komisja Ekspertów, złożona z naukowców oraz praktyków branży medycznej i zarządzania publicznego, dokona oceny placówek uczestniczących w konkursie, badając m.in.:

 

-realizowaną w jednostce strategię zarządzania,

-standardy w zakresie polityki jakości,

-politykę inwestycyjną jednostki (zakupy sprzętowe, modernizacje, remonty itp.),

-skuteczność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (np. europejskich),

-stosowane w jednostce mechanizmy komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,

-model zarządzania kapitałem ludzkim (kwalifikacje personelu, założenia realizowanej polityki kadrowej itp.).

 

 

Szczegółowe informacje:

 

Zgłoszenie udziału - kliknij!

 

Broszura informacyjna - kliknij!

 

Cele Programu - kliknij!

 

Korzyści z udziału - kliknij!

 

Co nas wyróżnia? - kliknij!

 

Regulamin - kliknij!

 

Procedura certyfikacji - kliknij!

 

Gala Finałowa - kliknij!


Komisja certyfikacyjna - kliknij!

 

Opłata certyfikacyjna - kliknij!

 


 

 

Kontakt:

 

Sekretariat Programu "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia"

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o.

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

tel. /32/ 704 60 63

 

 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.