Istota certyfikacji

Instytut realizuje własne projekty certyfikacji, opierające się na autorskich normach i standardach certyfikacyjnych opracowanych przez ekspertów wewnętrznych Instytutu oraz ekspertów zewnętrznych, reprezentujących środowiska naukowe (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

 

 

Istotą postępowań certyfikacyjnych realizowanych przez Instytut jest:

 

-dokonanie oceny certyfikowanych podmiotów (firm, organizacji, instytucji publicznych, instytucji sektora ochrony zdrowia) pod kątem spełniania przez nie określonych kryteriów jakościowych,

 

-przyznanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez oceniany podmiot określonych kryteriów odnoszących się np. do jakości zarządzania, jakości świadczonych usług czy jakości oferowanych produktów,

 

-przedstawienie certyfikowanemu podmiotowi informacji o dostrzeżonych w toku oceny mocnych i słabych stronach celem wprowadzenia przez ocenianą jednostkę działań projakościowych opartych na opinii eksperckiej

 

-zapewnienie certyfikowanemu podmiotowi działań marketingowych i wizerunkowych związanych z upowszechnieniem informacji o sukcesie w postaci uzyskania certyfikatu (gala wręczenia certyfikatów, promocja w mediach, promocja w internecie itp.)

 

-przyznanie certyfikowanemu podmiotowi prawa do posługiwania się w komunikacji marketingowej prestiżowym godłem – znakiem jakości, potwierdzającym posiadanie certyfikatu.

 

 

W ramach swoich postępowań certyfikacyjnych Instytut:

 

-opracował autorskie standardy i kryteria akredytacyjne uwzględniające specyfikę ocenianych podmiotów, w pełni dostosowane do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych,

 

-zaprojektował własną metodologię badań, opartą na analizie jakościowej, którą stosuje się w toku certyfikacji i oceny jednostek uczestniczących w programach realizowanych przez Instytutu,

 

-wdrożył autorskie rozwiązania w zakresie oceny, wzorowane na najlepszych projektach akredytacyjnych (polskich i zagranicznych), takich jak m.in.: DNV International Accreditation Standard, International Organization for Standardization, European Foundation for Management Development, The Association to Advance Collegiate Schools of Business,  Association of MBAs, Teraz Polska;

 

-pozyskał do komisji certyfikacyjnych ekspertów reprezentujących środowiska akademickie – naukowców posiadających kwalifikacje teoretyczne i doświadczenie praktyczne w dziedzinach będących przedmiotem oceny;

 

-rozszerzył - w stosunku do wielu innych, alternatywnych postępowań certyfikacyjnych dostępnych na polskim rynku - moduł marketingowy adresowany do laureatów (podmiotów wyróżnionych certyfikatem), dzięki czemu jednostki akredytowane mogą efektywnie wykorzystywać swój sukces w postaci uzyskania certyfikatu w działaniach marketingowych zorientowanych na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.