Certyfikacje

Certyfikacja jest procesem mającym na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację określonych wymogów lub kryteriów skodyfikowanych w postaci  norm lub zapisanych w standardach akredytacyjnych. W ramach postępowania certyfikacyjnego strona trzecia (organizacja, instytucja) przyznaje pisemne zaświadczenie (w formie certyfikatu) potwierdzające, że produkt, usługa, proces, osoba bądź organizacja spełnia określone wymagania lub posiada określone cechy.

 

Certyfikacje mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. W przypadku certyfikacji obligatoryjnej poddanie się przez organizację postepowaniu oceniającemu i weryfikującemu jest obowiązkowe, wynika bowiem z przepisów prawa, które uzależniają np. wprowadzenie do obrotu określonego produktu od uzyskania certyfikatu/potwierdzenia zgodności z normą (m.in. ocena zgodności wyrobów medycznych). Certyfikacje fakultatywne dotyczą postępowań, w których firma bądź instytucja uczestniczy w wyboru, dla podniesienia jakości swoich działań wewnętrznych lub zewnętrznych, jak również dla uzyskania korzyści marketingowych i wizerunkowych (np. certyfikaty rzetelności).


Quality Institute sp. z o.o. sp. k. prowadzi postępowania certyfikacyjne o charakterze fakultatywnym, adresowane do przedsiębiorstw, instytucji publicznych i podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Celem postępowań jest ocena działań certyfikowanych podmiotów w określonym zakresie (np. efektywność realizowanej strategii zarządzania, wiarygodność biznesowa, rzetelność świadczonych usług) i potwierdzenie jakości tych działań przez niezależnych ekspertów. Celem postępowań certyfikacyjnych prowadzonych przez Instytut jest również dostarczanie akredytowanym podmiotom wsparcia eksperckiego w postaci opinii/recenzji formułowanej przez komisję dokonującą certyfikacji. Opinia ta zawiera analizę mocnych i słabych stron ocenianego podmiotu w zakresie objętym procedurą certyfikacji, pozwala zatem wprowadzać działania projakościowe na podstawie wyników postępowania certyfikacyjnego.

 

Instytut realizuje własne projekty certyfikacji, opierające się na autorskich normach i standardach certyfikacyjnych opracowanych przez ekspertów wewnętrznych Instytutu oraz ekspertów zewnętrznych, reprezentujących środowiska naukowe (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

 


Konkurs o Znak Jakości "Przyjazny Urząd" - kliknij!

 

 

Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia - kliknij!

 

 

 

Instytut przygotowuje się również do uzyskania uprawnień jednostki certyfikującej systemy zarządzania zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization) – ISO 9000.

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.