Doradztwo operacyjne

Zarządzanie operacyjne jest funkcją odpowiedzialną w przedsiębiorstwie za wszystkie działania dotyczące wytwarzania produktu w postaci dóbr i usług składających się na portfolio organizacji. W praktyce menadżerskiej zarządzanie operacyjne sprowadza się do codziennej realizacji zadań przedsiębiorstwa, zorientowanych – w dłużej perspektywie – na osiągnięcie założeń i celów strategicznych. Zarządzanie operacyjne cechuje się większym stopniem szczegółowości i krótszym okresem odniesienia niż zarządzanie strategiczne, a jego istotą jest zapewnienie warunków dla  realizacji założeń strategicznych poprzez podejmowanie decyzji wykonawczych na różnych szczeblach struktury organizacyjnej.

 

W ramach doradztwa operacyjnego oferujemy pomoc w przygotowaniu tzw. planów operacyjnych dekretujących konkretne zadania i działania konieczne do poprawnego ich wykonania w przewidzianym ściśle czasie oraz określających warunki, które muszą być spełnione dla efektywnej i skutecznej realizacji poszczególnych zadań i czynności (warunki technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe, organizacyjne, kadrowe). Świadcząc usługi z zakresu doradztwa operacyjnego, wspieramy w organizacji wszelkie procesy decyzje, które muszą być realizowane na bieżąco, aby terminowo i skutecznie realizować strategię organizacji w dłużej perspektywie.

 

W ramach doradztwa związanego z zarządzaniem operacyjnym zapewniamy:

 

-wsparcie w planowaniu marketingowym, planowaniu sprzedaży, planowaniu działalności podstawowej i planowaniu finansowym itp.;

 

-wsparcie w zakresie organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa;

 

-pomoc w realizacji założeń strategii personalnej organizacji, w tym zwłaszcza zadań związanych z kreowaniem kapitału ludzkiego, od etapu rekrutacji pracowników, po decyzje związane z restrukturyzacją zatrudnienia;

 

-identyfikowanie wyzwań, potrzeb i barier w zarządzaniu operacyjnym i bieżącym organizacją oraz wypracowywanie scenariuszy rozwiązania problemów menadżerskich;

 

-wsparcie w zakresie gromadzenia zasobów i składników wejściowych oraz przetwarzania ich w produkty końcowe;

 

-projektowanie procesów zwiększających efektywności i skuteczność realizacji procesów decyzyjnych;

 

-mapowanie procesów organizacyjnych.

 


» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.