Doradztwo strategiczne

Działalność na współczesnych rynkach determinuje po stronie organizacji przygotowanie i wprowadzenie w życie określonej strategii rozwoju, która wskazuje kierunki działań przedsiębiorstwa i ma zasadniczy wpływ na jego powodzenie rynkowe. Osiągnięcie sukcesu wymaga od menadżerów zdefiniowania wizji i misji firmy oraz określenia jej celów strategicznych, a następnie przełożenia tych celów na praktykę zarządzania (działalność operacyjną i bieżącą).

 

Oferujemy kompleksowe przygotowanie programu działalności przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie, zorientowanego na pełne wykorzystanie jego zasobów materialnych i niematerialnych oraz posiadanego potencjału dla osiągnięcia zamierzonych celów. Nasi eksperci przygotują strategię organizacji oraz zaplanują i pomogą wdrożyć w firmie efektywne procesy informacyjno-decyzyjne zapewniające rozwój i podnoszenie wartości organizacji, zarówno dla interesariuszy wewnętrznych (np. akcjonariuszy), jak i zewnętrznych (np. klientów). Wspieramy firmy w zarządzaniu strategicznym, którego celem jest decydowanie o zasadniczych problemach działalności przedsiębiorstwa oraz wypracowywanie takich kierunków i metod menadżerskich, które decydują o jego przetrwaniu i rozwoju w warunkach zmiennego otoczenia zewnętrznego i węzłowych czynników własnego potencjału.

 

W ramach doradztwa związanego z zarządzaniem strategicznym zapewniamy:


-przeprowadzenie kompleksowej diagnozy potrzeb organizacji oraz identyfikacji jej pozycji w otoczeniu konkurencyjnym;

 

-przygotowanie nowoczesnej strategii organizacji, w tym sformułowanie jej wizji, misji i celów strategicznych;

 

-wypracowanie metod zarządzania pozwalających zapewnić organizacji dostęp do kluczowych zasobów, tak materialnych, jak i niematerialnych: środków finansowych, kapitału ludzkiego, wiedzy, surowców etc.;

 

-przygotowanie strategii konkurencyjnej w odniesieniu do wszystkich elementów marketingu-mix (strategia cenowa, produktowa, dystrybucyjna i promocyjna);

 

-wypracowanie warunków organizacyjnych umożliwiających efektywne i skuteczne wdrożenie opracowanej strategii;

 

-weryfikację i aktualizację przyjętej i obowiązującej w firmie strategii.

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.