Interim management

Interim management oznacza zarządzanie czasowe, które polega na zatrudnieniu w określonym okresie eksperta do rozwiązania złożonego problemu i osiągnięcia ściśle zdefiniowanego celu menadżerskiego w organizacji. Interim management bywa określany jako zarządzanie „zadaniami specjalnymi” przez menadżerów posiadających wieloletnie udokumentowane doświadczenie w swojej branży oraz szerokie kwalifikacje merytoryczne i społeczne predysponujące do realizacji konkretnych projektów na rzecz organizacji „zewnętrznej”.

 

Interim manager najczęściej zatrudniany jest przez firmę w sytuacji kryzysu lub w obliczu konieczności przeprowadzenia zmiany, a w organizacji brakuje osób kompetentnych do zarządzania tymi procesami. Na rynku polskim interim managerowie najczęściej utożsamiani są ze specjalistami zajmującymi się procesami restrukturyzacyjnymi. Tymczasem funkcja IM może być wykorzystywana we wszystkich obszarach zarządzania organizacją, nie tylko w ramach zarządzania zmianą czy zarządzania kryzysowego. Rolą menadżera zewnętrznego może być np. przygotowanie projektu wejścia na nowe rynki czy wsparcie kierownictwa firmy fachową wiedzą i doświadczeniem.

 

Najważniejszym zadaniem interim managera jest przygotowanie dokładnego planu działania organizacji w określonej dziedzinie oraz zarządzanie (bądź wspieranie zarządzania) jego realizacją. Interim management ściśle wiąże się więc z zarządzaniem projektowym. IM jest instrumentem bardziej efektywnym niż konsulting, gdyż nie tylko proponuje i projektuje, ale także wdraża i ewaluuje określone rozwiązania biznesowe.

 

 

Instytut oferuje usługi w zakresie IM, zapewniając swoim klientom możliwość zatrudnienia eksperta do zarządzania czasowego w następujących dziedzinach:

 

-zarządzanie komunikacją, marketing, public relations

-zarządzanie projektami informatycznymi

-zarządzanie jakością

-zarządzanie kapitałem intelektualnym

-human resources

 

Kiedy warto zatrudnić interim managera?

 

Jeśli firma znajduje się w szczególnej sytuacji i pojawiły się w niej niecodzienne potrzeby:

 

-zastępstwo na czas nieobecności etatowego menedżera;

-potrzeba wsparcia menedżerów, pracujących w firmie specjalistyczną wiedzą;

-potrzeba przyspieszenia realizacji projektów – wzmocnienie zespołu projektowego;

-restrukturyzacja przedsiębiorstwa i/lub potrzeba wykonania niepopularnych posunięć;

-zbudowanie i wdrożenie nowych struktur;

-usprawnienie i/lub zaprojektowanie niezbędnych procesów/systemów;

-potrzeba zdefiniowania kierunków rozwoju i/lub określenia strategii;

-ekspansja na nowe rynki;

-zarządzanie kryzysowe.

(Gazeta MSP, nr 2/2012)

 

Instytut zapewnia swoim klientom usług IM świadczone przez wysokiej klasy specjalistów, posiadających udokumentowane sukcesami doświadczenie na najwyższych szczeblach zarządzania, legitymujący się szeroką wiedzą merytoryczną i odpowiednimi kompetencjami społecznymi. Zespół IM Instytutu tworzą eksperci reprezentujący środowiska akademickie, w tym profesorowie i doktorzy posiadający bogate doświadczenie w praktyce zarządzania.

 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.