Badania rynku

Badania rynkowe stanowią kluczowy czynnik sukcesu w procesie zarządzania, pozwalają bowiem dostarczyć informacje, których posiadanie wpływa na ograniczenie warunków niepewności, w jakich działa organizacja. Pozwala to minimalizować ryzyko podjęcia przez osoby zarządzające błędnej decyzji.

 

Badania rynkowe obejmują czynności analityczne i interpretacyjne polegające na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach zachodzących na rynku (rynkach), ich determinantach, uwarunkowaniach, stanie aktualnym i tendencjach przyszłych. Celem badań rynku jest zdobycie aktualnej, użytecznej w praktyce zarządzania informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych (popyt, podaż, cena), zachowaniach i preferencjach konsumentów oraz strategiach i  działaniach konkurencji.

 

Badania rynku dotyczą zazwyczaj trzech podstawowych obszarów:

 

-warunków działania organizacji

-instrumentów oddziaływania organizacji na otoczenie

-rezultatów działania organizacji w wymiarze rynkowym (marketingowym).

 

Instytut oferuje kompleksowe usługi projektowania i prowadzenia badań rynkowych we wszystkich wskazanych powyżej obszarach. Badania realizowane są z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych przez ekspertów o bogatym doświadczeniu w zakresie realizacji badań społecznych.

 

Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy m.in.:

 

-badania eksploracyjne, opisujące zachowania, potrzeby, wartości, style życia, wzorce konsumpcji;

-badania testowe, w tym testy produktów

-badania marki, służące określeniu siły, form i kontekstów postrzegania oraz wizerunku marki

-badania segmentacyjne, służące identyfikowaniu użytkowników produktu/usługi i segmentowaniu rynku

-badania skuteczności i efektywności reklamy

-badania satysfakcji klientów

-badania satysfakcji pracowników

-badania kanałów dystrybucji.

 

 

W ramach realizowanych projektów badawczych stosujemy szerokie spektrum metod i technik analitycznych, w tym m.in.:

 

-grupowe wywiady zogniskowane,

-wywiady ankietowe (telefoniczne, audytoryjne, bezpośrednie)

-pomiar uczestnictwa w wydarzeniach firmowych,

-badania internetowe,

-monitoring mediów wraz z analizą ich zawartości,

-badania czytelnictwa,

-wywiady w grupie kluczowych informatorów (liderów opinii, ekspertów, autorytetów),

-metodę DAGMAR,

-metodę tajemniczego klienta,

-eksperyment psychologiczny.

 

 

Oferta Instytutu obejmuje także doradztwo i pośrednictwo w organizacji badań produktów, w tym produktów spożywczych. Organizujemy m.in. badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i sensoryczne żywności (pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, wyrobów gotowych, surowców, półproduktów) i kosmetyków, zapewniając dostęp do profesjonalnych, certyfikowanych laboratoriów instytucji publicznych (m.in. stacje sanitarno-epidemiologiczne, ośrodki naukowe) oraz prywatnych firm badawczych i certyfikacyjnych. Pomagamy w selekcji najlepszej metody badawczej, dostosowując ją do oczekiwań i celów klienta, a następnie w wyborze jednostki badawczej, która może przeprowadzić analizę, zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi i etycznymi.

 

 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.